Lập Trình Linux

[VN Hacker News]Instalar Kali Linux 2016.2
VN Hacker News (Thuộc Tổ chức AES (Anti Encryption System) – là thành viên của nhóm CEH) – tổ chức phi lợi nhuận là trang tin tức và phân tích chuyên sâu về lĩnh vực an ninh an toàn thông tin

Gửi bạn đọc: Chúng tôi luôn chào đón sự cộng tác từ người đọc, các hacker và các nhà nghiên cứu về an toàn thông tin như BẠN. Nếu bạn có một ý tưởng, một bài phân tích hay một phát hiện, cảnh báo các nguy cơ về an toàn thông tin. Hay đơn giản là một bài viết, cập nhật tin tức về an ninh mạng. Đơn giản, hãy gửi các bài viết đó cho chúng tôi, đó sẽ là một việc rất có ý nghĩa để đưa thông tin, cảnh báo đến cộng đồng, đây cũng sẽ là một liên kết tốt cho bạn.

VN Hacker News (Of Organization AES (Anti Encryption System) – Members of CEH Group) – non-profit organization is the news and depth analysis in the field of information security

Send readers: We pleasure to welcome collaboration from readers, hackers and researchers about information security as YOU. If you have an idea, an analysis or a detection and warning of the risk of information security. Or simply an article, news updates about network security. Simply, send articles to us, that would be a very significant work to bring information and warnings to the community, this would be a good link for you.

Fanfage:

Website:

Facebook:

Nguồn:https://ftlinuxcourse.com/

Game
How to Download Battlefield 4 for FREE on PC! (2018/2019)
Máy Tính
Thử giảm nhiệt độ cho CPU và cái kết bất ngờ! – Undervolt CPU | GEARVN
Phần Mềm
Những phần mềm cần thiết sau khi cài lại Windows 7
There are currently no comments.